Etter 13 år på Svestad brygge flytter de til Ullerudsletta

Gass og pusteservice AS flytter seks-sju arbeidsplasser fra Nesodden til Frogn fordi de ikke får tilrettelagt infrastruktur og lokaler på Svestad brygge.