Frps lokallag i Frogn og på Nesodden applauderer regjeringsutmeldelsen

Det var ingen sure miner å spore – da Amta tok en tur i Frogn og på Nesodden – for å lodde lokallagsstemningen i Fremskrittspartiet etter at regjeringsdeltakelsen nå snart er over.