Statens naturvernoppsyn har tatt beslag i et laksegarn som var satt ut ved Hallangspollen i Frogn.

Eieren av garnet blir anmeldt for brudd på laks- og innlandsfiskeloven, melder Follo-politiet.

Fiskereglene sier at alle i utgangspunktet kan fiske i sjøen uten grunneiers tilltatelse, men unntaket gjelder å fange laks, sjøørret og sjørøye med fast redskap. Det er det bare grunneieren som har enerett på og i umiddelbar nærhet av, egen grunn.