Det står ikke på erfaring når Per Otto Hansen fra Drøbak Marineservice uttaler seg om brygger. – Rundt regnet har jeg vel lagt 20 000 kilometer med brygge i løpet av årenes løp, ler han.

– Det er to vesentlige forskjeller på Drøbak Gjestehavn og de aller fleste andre gjestehavner. Drøbak Gjestehavn ligger kloss inntil en av Norges mest trafikkerte skipsleder. Den har meget begrenset areal, med til dels krevende bunnforhold. Klagene på havneforholdene som har kommet frem i avisen og på Facebook går på to forhold, havna er trang og det er urolig der.

I vær og vind

– Dette er det eneste stedet i Drøbak der det var mulig å bygge en havn. Stedet ligger veldig i «blåsten», men det er nå en gang slik det er, sier Hansen, poenget med denne havnen er jo at den skulle være sentrumsnær.

Det er trangt når man skal manøvrere seg inn i havna. Hansen mener at det enkleste man kan gjøre er å utvide reguleringsområdet mot nord, og forlenge den ytterste flytebrygga med 10–20 meter.

– Dette vil gi en mye romsligere innseiling og mye bedre manøvreringsmulighet inne i havna, mener Per Otto

Havneverter

I de fleste gjestehavner er det havneverter som kan hjelpe til med fortøyning og gi råd om de lokale forhold.

– Størrelsen på denne havna tilsier at det ikke er økonomisk forsvarlig å ha fast bemanning, men det burde vært satt opp informasjonsskilt om de lokale forhold.

– Det vi skal huske på at vi i Drøbak tross alt har to flotte gjestehavner, påpeker leder i Frogn næringsråd Jan Erik Pavel-Smith, de er vidt forskjellige og kan vanskelig sammenlignes.

Tidligere saker om Drøbak Gjestehavn (Amta+)
Politikere lover å ta tak i Drøbak gjestehavn
– Gjestehavna er som skapt for skating
Slik lykkes Son med kommunal gjestehavn
Denne gjestehavna er billigst

Mye man kan ta tak i

– Jeg skal ta en runde med kommunen denne uken, forteller Pavel-Smith, for nå har vi sett hva som fungerer og ikke fungerer. Det er mange ting vi kan ta tak i her som jeg vil komme tilbake til når jeg snakket med kommunen.

– Bruk lange tau

Noe som har vært diskutert på båtforumer på nett er de mange som har klaget på at de har fått båtene sine ødelagt når de ligger i denne havna.

– Det som er viktig når man ligger i Drøbak Gjestehavn er at man fortøyer med lange tau som har en mulighet til å strekke seg, og at man fendrer godt, helst med runde kulefendere, avslutter Hansen.

Les også (Amta+):
CNN har vært i Drøbak for å lære om lutefisk – men smake fikk de ikke
Fikk fortøyningene revet av i Drøbak gjestehavn
Reaksjoner mot havnestenging i Drøbak
– Trist at gjestehavna ikke er åpen i påsken