FROGN: For to uker siden fikk forslaget om sommerstenging av Torggata, den såkalte «Sommergata», tommelen ned under behandlingen i Hovedutvalget for miljø-, plan- og byggesaker.

Dette til tross for at rådmannen ønsker mandat til å gå videre med arbeidet for stenging av gatestubben i sommerferien. Rådmannen begrunnet sin innstilling blant annet med at stenging av Torggata er i tråd med trafikksikkerhetsplanen hvor det er satt som et av hovedmålene å gjøre sentrum bilfritt innen år 2030.

Forslaget som ble fremmet av representanter for de næringsdrivende i Torggata, har vært gjenstand for heftige diskusjoner blant de næringsdrivende i Drøbak. Trafikkproblemer og manglende enighet mellom de næringsdrivende om tiltaket, var blant poengene som ble trukket fram i Hovedutvalget for miljø-, plan- og byggesaker.

Som Amta har skrevet tidligere, var det Venstres forslag om ikke å stenge Torggata, men i stedet la rådmannen utrede om deler av torget skal få disponeres av byens næringsdrivende, inkludert serveringsvirksomhet, som fikk størst oppslutning med åtte mot tre stemmer.

I kveld skal saken behandles i Frogn kommunestyre.

 

Skjenkebevilling

En annen sak som skal opp i kveldens kommunestyre, er søknaden om skjenkebevilling for «Fra Bangkok til Tokyo» både inne på serveringsstedet og utendørs på de åtte sitteplassene på fortauet mot torget.

Rådmannen innstiller på at det innvilges skjenkebevilling ut juni 2020, med visse vilkår, og tar blant annet forbehold om at uttalelsen fra Øst politidistrikt ikke er negativ.

LES OGSÅ: Altima fikk drømmen oppfylt med sin asiatiske restaurant i Drøbak

Spisestedet som serverer tradisjonelle asiatiske retter fikk serveringsbevilling i høst. Ifølge saksutredningen har kundene etterspurt øl fra Thailand og Japan, og for å heve kundenes matopplevelse har stedet søkt om skjenkebevilling for øl og vin.

 

Bølgen

Kommunestyret skal videre ta stilling til hvorvidt Drøbak Frogn Indrettsarena KF skal få et tilskudd på 11,4 millioner kroner i 2018, slik rådmannen innstiller på. Bakgrunnen er den utsatte åpningen av Bølgen bad & aktivitetssenter, hvor ansatte allerede var på plass før den planlagte åpningen. Disse er midlertidig satt i aktivitet på ulike arenaer, og KF’et ber om penger for å kunne fortsette driften som nå gjennom året, og slippe å gå til oppsigelser.

LES OGSÅ: Vil unngå oppsigelser i Bølgen-staben, og ber om 11,4 millioner (+)

I forrige uke overtok kommunen bygget, og skal styre arbeidene med å rette opp feil og mangler selv. Det er fortsatt uvisst når bygget kan åpnes.

 

Ballonger

Også fremtidens 17. mai-feiring skal på bordet i kveld. MDG har fremmet forslag om forbud mot salg av heliumballonger i en interpellasjon til kommunestyret. Partiet foreslår at kommunestyret ber rådmannen innarbeide et forbud mot salg av heliumballonger i kommunale retningslinjer for salg på kommunal torgplass, strender, friområder men mer, men mener forbudet ikke bør tre i kraft før etter at årets 17. mai-feiring er avviklet. Dette av hensyn til aktører som allerede har kjøpt inn ballonger til årets feiring. MDG ønsker også at forbud mot ballongslipp skal inkluderes i kommunens veiledninger og vilkår for leie av kommunal grunn til arrangementer.