Har fått ekstra millioner til helsestasjon- og skolehelsetjenesten

VIKTIG: Fv: Stortingsrepresentantene Kari Kjønaas Kjos (Frp), helseminister Bent Høie (H), Turid Kristensen (H) og Abid Raja (V) mener det er viktig å satse på skolehelsetjeneste og helsestasjoner.

VIKTIG: Fv: Stortingsrepresentantene Kari Kjønaas Kjos (Frp), helseminister Bent Høie (H), Turid Kristensen (H) og Abid Raja (V) mener det er viktig å satse på skolehelsetjeneste og helsestasjoner. Foto:

Artikkelen er over 2 år gammel
DEL

Både Frogn kommune og Nesodden kommune har fått noen millioner kroner ekstra til helsestasjon- og skolehelsetjenesten. Ifølge regjering.no har Helsedirektoratet fordelt 307 millioner kroner i øremerket tilskudd til denne type tjenester, og av 267 kommuner som har søkt, har 227 kommuner fått tildelt midler. Inkludert er 20 millioner kroner i øremerkede midler til jordmortjenesten fra budsjettforliket.

Psykisk helse

Nesten 20 millioner kroner går til Follo-kommunene, og av disse går 2 140 000 kroner til Frogn og 3 887 900 kroner til Nesodden. Begge kommunene får hele summen de hadde søkt om. Bare Enebakks søknad ble avslått.

For Frogn kommune sin del går pengene først og fremst til å styrke arbeidet for barn og ungdom.

- Pengene går til en generell styrking av skolehelsetjenesten. De går også til en ruskoordinatorstilling som skal jobbe på Helsestasjon for ungdom i forhold til ruskontrakter og en stilling som psykisk helsearbeider ved helsestasjonen og i skolehelsetjenesten, sier enhetsleder Anne Irene Bollestad i Enhet for Barn, Unge og Familier.

Hun legger ikke skjul på at dette er viktige satsingsområder :

- Dette betyr at vi får styrket den viktige tjenesten i skolen og at vi får jobbet med den psykiske helsen hos ungdom spesielt, sier Bollestad, som påpeker at det går frem av Ungdatarapportene at dette er en økende utfordring både i Frogn og i landet for øvrig.

Stillingene er ifølge Bollestad nå besatt.

- Gledelige nyheter

Ingerlise Skarø er Fagsjef forebyggende helse barn og unge i Nesodden kommune. Hun sier at dette er veldig gledelige nyheter.

- Jeg vet derfor ikke eksakt hva dette innebærer for vår del; hva som er en videreføring av midler fra i fjor og hva som er friske midler for 2018. Uansett er dette veldig gledelige nyheter for Nesodden kommune og Forebyggende helse barn og unge. Helt fra 2014, da regjeringen begynte satsingen på vår tjeneste, har Nesodden kommune prioritert at dette skal komme våre tjenester og brukerne våre til gode. Med dette har vi gradvis fått økte ressurser, fått flere jordmødre og helsesøstre, og fått til bedre tjenester til både gravide, barn, unge og familier, forteller hun.

I dag bruker Nesodden kommune ved Forebyggende helse barn og unge alle overførte frie midler bevilget av staten for 2014-2018.

- Med dette kriteriet oppfylt har vi kunnet søke om øremerkede prosjektmidler, og det er disse vi nå har fått signaler om at vi vil få.

Enheten ønsker å fortsette arbeidet med å styrke grunnbemanningen i helsestasjonen og skolehelsetjenesten, og jobber stadig med å videreutvikle tjenestene.

- Vi har flere forslag til hva vi vil bruke nye prosjekt midler til. Vi ønsker blant annet å tilby nybakte foreldre Cos P kurs på helsestasjonen. Vi ønsker mer «åpen dør» tilbud på skolene, samt å styrke «Helsestasjon for ungdom» tilbudet vårt, sier hun.

- Beste investeringen

Ifølge en pressemelding fra Stortinget er det bevilget over 1,6 milliarder kroner til helsestasjonene og skolehelsetjenesten siden regjeringen tok over i 2013. I perioden fra 2014-2017 har antall årsverk helsesøstre på landsbasis økt med 387, mens antall årsverk jordmødre har økt med 120.

- Helsestasjonene og skolehelsetjenesten gjør en svært viktig jobb med å hjelpe barn og unge som sliter, og følge opp kvinner og familier i barselperioden. Vi er veldig glad for at kommunene bygger ut dette tilbudet og satser på barn og unge. Dette er den beste investeringen vi som samfunn kan gjøre, sier Abid Raja, stortingsrepresentant for Venstre.

- Sterk satsing på lavterskeltilbud gjennom helsestasjon- og skolehelsetjenesten er viktig for å forebygge psykiske plager blant barn og unge. Ingen annen helsetjeneste når så stor andel av sin målgruppe. Hvis vi klarer å forebygge fysiske og psykisk helseplager hos barn og unge på et tidlig tidspunkt, vil det ha stor betydning for resten av livene deres, uttaler Turid Kristensen, stortingsrepresentant for Høyre

Send tekst og bilder «

Vi vil gjerne høre om smått og stort som foregår i distriktet

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken