– Har du noen gang trodd at dette var en oppgave som skulle tilfalle deg? – Nei, jeg har vel aldri trodd det, smiler Truls Wickholm.

Som en del den store kommunereformen kan man ikke fra nyttår av gifte seg på tinghuset. Det ansvaret føres over til kommunene. Ordfører og varaordfører er gitt vigselsmyndighet direkte i lovverket, men kommunestyret kan selv delegere vigselsmyndigheten til andre folkevalgte eller representanter for administrasjonen.

– Må innrømme at jeg aldri har sett for meg dette. Det er en hyggelig oppgave, og jeg tenker at for mange kan dette være et godt alternativ, sier Wickholm som etter all sannsynlighet blir den som tar over ordførervervet på Nesodden etter Nina Sandberg.

 

Personlig og lokalt

– Tror du det kan oppleves mer personlig om en folkevalgt står for vielsen, enn en dommer?
– Så absolutt, for mange kan det å kjenne den som vier være hyggelig.
Noe formannskapet onsdag må ta stilling til er hverdager kontra helg.
– Nesodden er fra før et populært sted å gifte seg, så muligheten for å bli opptatt hver helg fra mai til september er til stede. Så vi må finne frem til en god løsning.

Kulturhus

Rådmannen på Nesodden nå vil se på aktuelle steder for lokasjoner.
– Så langt har vi ikke kommet ennå. Men vi har mange steder på Nesodden som allerede er populære for giftermål. Vi har bedt om sak, der vi vil se på muligheten for utvidelse av Tangenten og muligheten for et kultur – og flerbrukshus – hvor man da vil ha seremonirom. I mellomtiden må vi finne et sted der man kan få en hyggelig ramme når man skal vie seg. Det er jo alltid hyggelig med folk som gifter seg, kan man bidra ved en slik anledning er det selvsagt stas, avslutter Wickholm.