FROGN: SISTE: Klokken 14:09 melder Vegtrafikkesentralen at Oslofjordtunnelen er åpnet igjen.

Ved 13:15-tiden kunne Vegtrafikksentralen melde at Oslofjordtunnelen måtte stenges retning Drammen på grunn av stanset kjøretøy.

Det var snakk om en personbil med henger som hadde fått stans i tunnelen.  Politi og entreprenør rykket ut til Oslofjordtunnelen.

Ved 13:30-tiden meldte Vegtrafikksentralen at også Frogntunnelen og Vassumtunnelen måtte stenges i retning Drammen. Dette på grunn av opphopning i tunnelene som en følge av at Oslofjordtunnelen var stengt.