Drama uteble – det var kun smil å se – da valget var over

Mandag var valget endelig i mål - da Frogns nyvalgte kommunestyre konstituerte seg i samsvar med maktovertakelsen - og smilene stivnet ikke i løpet av kvelden.