Formannskapet sendte krisebudsjettet på høring – og familien til Marlen (22) Nordahl fikk seg en julegave

Det ble temperatur i Fraunar da det endelige budsjettutkastet – som skal ut på offentlig ettersyn ble vedtatt – for da skilte formannskapet seg på midten.