Fylkesmannen fraråder bygging av inntil 300 boliger her på Ridesentertomta

Fylkesmannen fraråder at det planlegges bygget inntil 300 boliger på den såkalte Ridesentertomta, men Frogns politikere påvirkes i mindre grad til å endre syn på saken.