Rådmann Harald Hermansen skyldte på bemanning da han forklarte seg om to gebyrsaker som landet hos kontrollutvalget.

Den første gebyrsaken omhandler at kommunen har feilberegnet summen for gebyrer for dispensasjonssøknader i 100-meters- sonen. Satsene kommunen hadde lagt viste seg å ligge langt over nabokommunene, på tross av at rådmannen tidligere uttalte at nivået på gebyrer skulle speile nabokommunene.

Les også: Tenkte på et tall da gebyrene ble satt

- Det er bare å beklage, og det finnes ikke mange gode grunner til at det er en feil sats på dette gebyret. Dette handler om rutinesvikt og dårlig bemanning, sa rådmannen.

Penger tilbake

Enhetsleder for byggesak, Christian Ingolfsrud forklarte at det nå var laget et system for timeregistrering i slike saker, slik at prinsippet om selvkost blir overholdt.

Utvalgsleder Ludolf Bjelland (H) ville vite om de som hadde betalt for mye får penger tilbake.

- Vi er ikke kjent med andre slike saker, og vi har gått igjennom alle sakene, fortalte Ingolfsrud til kontrollutvalget.

Sigbjørn Kvistad (KrF) ønsket å gi honnør.

- Jeg vil gjerne gi honnør til en våken presse i denne saken, sa han.

Kapasitet

Den andre gebyrsaken som var oppe i kontrollutvalget i kveld omhandlet at restauranteiere må betale årlig leie av fortau hvor de har servering. Dette ble vedtatt i 2010, men ble ikke håndhevet, slik politikerne hadde vedtatt. Da enhetsleder skulle regne ut summen brukte han den faste satsen per kvadratmeter, og summene ble sjokkerende høye. I virkeligheten var det kun to satser, sats en er 3.999 kroner, og sats to er 6.164. Disse summene er altså per sesong, ikke per kvadratmeter.

Les saken: Gebyr-forvirring i sentrum

- Hvordan kan man glemme å inndrive en slik avgift som var i revisjonsrapporten i 2010?, ville Helge Simonsen (V) vite.

- Dette er tilbake i tid og reflekterer bemanningssituasjonen. Det er ingen tvil om at rådmannen burde fulgt opp dette, men vi har ikke hatt kapasitet til å følge opp, sa Hermansen. Vi er glad for at dette første til en ny bestilling av formannskap.

- Vi forstår at dette er menneskelig svikt, men man bør da ha så gode systemer at dette fanges opp, mente Bjelland.

Les også: Rådmannen må forklare seg om gebyrsjokk og påstått løgn i Danuta-saken

Avvist

Tom Skårvin presenterte kontrollutvalget for en sak hvor han mener han har dokumentasjon på at rådmann Harald Hermansen skal ha løyet i retten under rettssaken hvor Danuta Kozon saksøkte Frogn kommune etter at hun ble oppsagt.

Les også: Kom ikke til enighet i Danuta-saken

I innstillingen sto det at sekretariatet ønsket å avvise saken.

- Denne saken går utover hva vi kan behandle i dette utvalget, sa utvalgsleder. Det vil ikke være naturlig for oss å ta standpunkt til hvorvidt rådmannen har løyet eller ikke, sa han.

Sigbjørn Kvistad påpekte at dette var en alvorlig anklage og anbefalte Skårvin å prøve den for retten.

Utvalgte stemte for innstillingen, og på gangen uttrykte Skårvin hva han mente overfor Amta.

- Jeg er skuffet, vi får se hva som skjer under neste rettssak, sa han.

Rettssaken er berammet til 9. november.