I Frogn kommune er det Drøbak Rotary Klubb som organiserer innsamlingen, i tett samarbeid med kommunen. Tidligere var det også de som kontaktet potensielle bøssebærere:

– Men nå har vi en avtale med Frogn kommune om at de skal skaffe bøssebærerne, sier Stein Sæthre som har vært engasjert i TV-aksjonen i flere tiår.

– Drøbak Rotary var med siden TV-aksjonen startet på midten av 70-tallet, mens jeg ble involvert på begynnelsen av 80-tallet. Jeg jobbet i banken og ble medlem av Rotary på den tiden, sier han.

LES OGSÅ: Fortsatt behov for bøssebærere

Mange gjengangere

Han har hatt en sentral rolle i avviklingen de siste 20 årene. Fra Drøbak Rotary er det rundt 20 personer som bidrar til organisering og bøssebæring.

– Vi er de samme personene i Rotary som har vært med hele veien. Og av bøssebærerne er det også mange som går igjen hvert år.

Han blir ikke lei.

– Det er jo bare en uke det står på, sier han. 

Drøbak Rotary organiserer i underkant av 50 roder i hele Frogn. I starten foregikk kommunikasjonen med bøssebærerne via brev, men etter hvert gikk mer og mer over på data. Mange av bøssebærerne melder seg i dag til tjeneste på nettet via blimed.no.

– Når vi får bøsselistene fra kommunen en uke før TV-aksjonen, starter jobben. Vi plasserer alle i roder og setter opp en rodeleder for hver rode. Og så sender vi mail til alle om hvilken rode de skal gå. Det kan være intensivt, og det er alltid en del korreksjoner etter at vi har satt opp listene, sier Sæthre.

Fredag gjorde de klar alle bøssene og pakket dem i poser som skal deles ut til alle rodelederne.

 

 

Vipps

Sæthre opplever at det har blitt vanskeligere å få tak i bøssebærere. Ideelt sett skal det være 140 stykker i Frogn, og fredag hadde de rundt 120.

– Da må vi kanskje ta bort et par roder eller redusere antall personer per rode.

Først var det banken, så Kumlegårdne, og nå er det Hospitalet i sentrum som er møteplassen for bøssebærerne. De aller fleste rodelederne henter bøssene der.

– Vi har også fem roder på Dahl med egen utlevering, men der har det vært problemer med å få nok bøssebærere. Det var en fast gjeng før, men i år får vi ikke gått alle rodene i Nordre Frogn, forteller Sæthre.

Med Vipps har det imidlertid blitt mye enklere å gi selv om man ikke møter på bøssebærerne. At bøssene har blitt lettere med årene, betyr imidlertid ikke at det er mindre penger i dem.

– Før fikk vi en del skillemynt, men etter hvert har det stort sett blitt papirpenger. Folk er flinke til å gi, sier han.

Bøssebærerne er ute fra klokken fire til seks søndag, og skal man Vippse må man gjøre det før klokken seks for at det skal registreres på kommunens samlede beløp.

– Det er jo en viss konkurranse; det er gøy å slå Nesodden og Ås.

 

Møteplass

Bøssebærerne blir stort sett tatt godt imot.

– Men vi har fått tilbakemeldinger på noen innsamlingsformål om at pengene heller bør brukes her i landet. Men det argumentet kan man ikke bruke i år.

Tidligere kunne bøssebærerne få vite hvor mye som var i hver bøsse. Sånn er det ikke lenger.

– Det var det en del som syntes var veldig leit, sier han.

På Hospitalet får bøssebærener god anledning til å sette seg ned og ta en prat. Kumlegården stiller med varm drikke og Meny i Frogn kommer med boller.

– Det blir jo et treffsted på mange måter. Mange ønsker å gå de samme rodene hvert år, og synes det er hyggelig å treffe igjen de samme personene.

Morten Eriksen på Kulturkontoret i Frogn kommune er koordinator for TV-aksjonen i kommunen. Sammen med frivillige har han sittet og ringt rundt for å få med bøssebærere de siste par årene.

– Øivind Hagen har sittet og ringt flere år på rad, og det blir mange samtaler, sier Eriksen, som legger til at det erfaringsmessig dukker opp flere bøssebærere på tampen.

Han berømmer alt arbeidet som legges ned for å samle inn penger til TV-aksjonen.

– Det er en strålende innsats i kommunen, sier han.