Partiene snakker ut - ser muligheter for samarbeid med disse

Valgvaken på Reenskaug hotel ble mildt sagt spennende for de mange partiene. Slik reagerte partiene under valget.