Klage på ny gang- og sykkelvei i Osloveien førte ikke frem

Av

Beboere langs fylkesvei 76 har klaget på Frogn kommunes vedtak om å legge til rette for ny gang- og sykkelvei. Fylkesmannen stiller seg på kommunens side av veien.

Send tekst og bilder «

Vi vil gjerne høre om smått og stort som foregår i distriktet

Artikkeltags