Nye regler skal sørge for mindre støy i gjestehavna

Kommunen skal vedta nye regler som sørger for mindre støy i området og mindre belastning for bryggen.