– Jeg bryr meg om andre og derfor synes jeg det er fint å samle inn penger til de som virkelig trenger det, forteller Maya Lund (11) på Heer skole i Drøbak.

Det hele startet med at Maya og medelevene hennes deltok i Plans julekalender i regi av skolen. Elevene tok på seg valgfrie jobber hjemme mot betaling. Pengene gikk til Plan som driver viktige arbeid for å gi barn en bedre framtid.

– Etter jul ønsket flere elever å samle inn mer penger til Plan. Maya tok initiativet og 17 av femteklassingene ble med og samlet inn penger på fritiden til sultrammede i Øst-Afrika, forteller lærer Mette Brandt Bjerknes på Heer skole.

Totalt har de flinke elevene på Heer samlet inn 5000 kroner som nå er overlevert Plan.

Les også

Skulle gjerne visst at...

 

– Pengene fikk vi inn ved å selge kaker, selvlagde smykker vi har solgt leker.  Jeg har blant annet også stått på Kiwi på Heer og solgt saft for fem kroner, forteller Maya.

11-åringen har også tidligere samlet inn penger til Kreftforeningen. Nå leker hun med tanken om å få med medelevene på en ny «aksjon» for å støtte kreftforeningens viktige arbeid.

 

Plan International

Plan International er en global bistandsorganisasjon som driver utviklingsarbeid for å gi barn en bedre framtid.

Plan jobber i mer enn 50 land for å oppfylle barns rettigheter, blant annet til skolegang, helsetjenester og beskyttelse

Arbeidet er mulig takket være Planfaddere og andre støttestpillere. 136 000 fadderbarn har en norsk Planfadder. I tilegg samarbeider Plan med bedrifter, skolerm barnehager. Plan mottar også støtte fra Norad.

Plan International er religiøst uavhengig og partipolitisk nøytral.