Glansbilde?:  Dette bildet bruker utbyggeren Filago i sin presentasjon for å vise hvordan det kan bli i øko-landsbyen. Plasseringen på Skoklefall har skapt debatt blant innbyggere og politikere den siste tiden.

Øko-landsby. Inn eller ut?

«Økolandsbyen er tredelt: pustende Aktivhus bygget i naturmaterialer, en levende gård og et økologisk næringssenter.» Slik presenterer øko-landsbyen i Hurdal seg. Nå vil samme selskap forsøke skape noe av det samme på Nesodden.
Publisert