Helsedirektør: Vi bruker for mye antibiotika

Bruken av bredspektret antibiotika er fortsatt for høy i Norge, mener helsedirektør Bjørn Guldvog.

Bruken av bredspektret antibiotika er fortsatt for høy i Norge, mener helsedirektør Bjørn Guldvog. Foto:

Av
Artikkelen er over 2 år gammel

Bruken av bredspektret antibiotika i Norge går ned, men er fortsatt for høy, ifølge helsemyndighetene.

DEL

I 2017 ble det skrevet ut 339 resepter per 1.000 innbygger på landsbasis.

– Bruken av bredspektret antibiotika er fortsatt for høy i Norge, og den skal ned. Vi ser det går i riktig retning. Dersom overforbruk leder til antibiotikaresistente bakterier, så kan det bety store helseutfordringer for samfunnet og den enkelte. Vi må derfor fortsette å jobbe målrettet for å få ned forbruket, sier helsedirektør Bjørn Guldvog.

Færre resepter

Det er et helsepolitisk mål at Norge skal redusere bruken av antibiotika, bruke legemidlene riktigere, øke kunnskapen om antibiotikaresistens og være en pådriver internasjonalt i utviklingen av nye antibiotika og vaksiner.

Antallet resepter som skrives ut skal reduseres kraftig, og målet er å nå 250 resepter per 1.000 innbygger innen 2020.

– Med økt resistens kan vi risikere økt dødelighet hos for eksempel kreftpasienter, nyfødte, intensivpasienter, og de som har gjennomgått transplantasjon eller større kirurgiske inngrep. Redusert bruk at utvalgt antibiotika reduserer risikoen for utbrudd og spredning av antibiotikaresistente bakterier, sier Guldvog.
 

Nye tall

Tallene kommer fra Helsedirektoratets nasjonale kvalitetsindikatorer for helse- og omsorgstjenesten, som publiserer nye tall torsdag. Tallene skal gi informasjon om kvaliteten på helsetjenestene brukerne får.

De brukes også til kvalitetsstyring og kvalitetsforbedring. Nasjonalt kvalitetsindikatorsystem (NKI) omfatter nå i alt 175 indikatorer, og nå blir resultatene for 29 nye indikatorer publisert. (ANB-NTB)


Send tekst og bilder «

Vi vil gjerne høre om smått og stort som foregår i distriktet

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 07:00.