– Vi kaller inn til dugnad 29. august på tomta til hundeparken like nord for Follo museum, sier Kjersti Pettersen, som har vært primus motor for arbeidet med å etablere hundepark i Drøbak. Alle er velkommen til å bruke hundeparken, men det er en del regler man må overholde. Disse ser du nederst i denne artikkelen.

Her kan du se alle de søte hundene fra Drøbak.

– Under ledelse av Øivind Thoresen skal vi sette ned trykkimpregnerte gjerdestolper. Det blir planker i bunnen og på toppen av et finmasket hønsenettinggjerde som ikke kan skade viltet i skogen. Vi skal også ha en stor dobbelt portsluse, sier Pettersen.

– Det er et stort område. Hva koster det og hvem finansierer?

– Vi har beregnet kostnaden til om lag 30.000 kroner. Pengene håper vi å få inn via kronerulling fra hundeeiere som senere vil bruke parken. Alle praktiske opplysninger finnes på facebooksiden til Frogn hundepark, sier Pettersen, som retter en spesiell takk til grunneier Siri Hole og tidligere grunneier Einar Berle som har gjort det hele mulig.

– Jeg vil også takke Eva Hageland og Christine Tunold Lien som har dratt meg opp når jeg ikke har giddet mer. For det har vært en lang prosess å realisere denne hundeparken, sier Kjersti Pettersen.

 Veien inn til parkområdet er enkel uansett hvilken side man kommer fra. Den ligger i skogennær Heer, nær "Hundeskolen" der Montessorri ungdomsskole holder til, nær Belsjø pg veldig nær Follo museum som har stor parkeringsplass.

Kjersti Pettersen anslår at det vil ta om lag fem minutter å spasere fra Follo Museum til hundeparken, som er to mål stor og har disse målene:

 

REGLER FOR BRUK AV HUNDEPARKEN:

*Halsbånd, seler skal tas av før hunden slippes løs i parken.

*Hundeparken er til bruk på eget ansvar. Dvs at grunneier og \ eller styret i hundeparken ikke holdes ansvarlig dersom ulykker eller skader inntreffer på dyr eller mennesker under bruk av parken.

*Hundeparken er tillat for alle bortsett fra aggressive hunder.

*Hunden skal være vaksinert før bruk av parken.

*Parken skal ikke brukes av hunder med smittsomme sykdommer – er du i tvil skal hunden først sjekkes av veterinær.

*Barn under 16 år skal kun bruke parken i sammen med en voksen. Små barn bør ikke medbringes

*Tisper i løpetid skal ikke medbringes. Dersom parring forekommer er ikke styret i hundeparken, grunneier eller eier av hannhund ansvarlig.

*Hunder skal ikke etterlates i parken – dette er en hundepark for hund med eier,

*Som hundeeier er du økonomisk ansvarlig dersom hunden din skader andre dyr, mennesker eller utstyr.

*Plukk opp etter deg og din hund og deg, ta med deg søppelen.

*Vi anbefaler alle å ha hunden i line utenfor hundeparken da det er mye vilt i området.

Sjekk hvilken av disse Drøbak-hundene som er søtest?

Bildeserie

Hvilken av disse er søtest?

(skiltene du vil se at noen av hundene sitter foran er fra Kjersti Pettersens løype under kurset "Rally lydighet" ved lokalene til Drøbak hundeklubb på Høiås).