Drøbak-laget GeekinAround ble slått ut i semifinalen i sin første First Lego League- turnering (FLL).FLL arrangeres i over 50 land i verden. GeekinAround fra Drøbak var med for første gang.

I turneringen skal alle lagene gjennomføre tre deloppgaver tilknyttet et tema som i år var «food factor». De tre deloppgavene består av en teknisk del, en teoretisk del, og profilering av laget. Den tekniske delen går på å programmere en Lego Mindstorms robot til å utføre oppgaver som er unike for hvert år.

Den teoretiske deloppgaven er å forske på en problemstilling og foreslå en løsning på dette. Profileringsdelen består i å profilere laget både før og under turneringen. GeekinAround valgte å forske på mugg og konservering av mat. I denne forbindelsen dro laget til Nofima i Ås og fikk snakke med Cathrine Finne Kure som er ekspert på mugg.

I tillegg til helgas turnering er den skandinaviske finalen i desember, og to internasjonale turneringer; World Festival og First Lego League Open Championship.

– Vi hadde som mål å komme videre fra de innledende rundene i robotkjøringen. Etter tre innledende kjøringer var vi kvalifisert seg til kvartfinale med god margin. Vi vant kvartfinalen, men i semifinalen røk vi ut og kom dessverre ikke til finalen, sier Lars Hansen.

Laget fra Drøbak besto i år av fem deltakere. Laget har jobbet i åtte uker med oppgavene som ble lagt ut 17. september. Laget av Sophie Gran, Nikolai Kivijervi, Herman Gulvik, Sindre Øien og Simon Svartbekk. Veiledere var Lars Hansen og Philip Meholm. Årets turnering skulle være et prøveår for Drøbak-gjengen.

– Vi ønsker å få til en fast ordning med deltakelse hvert år. Årets erfaringer tar vi med oss videre, og vi tror vi skal klare å gjøre det enda bedre neste år, sier Hansen.