– Vi var aldri i tvil. Vinneren av årets plakett fra Verneforeningen hadde ingen reelle konkurrenter.

Det sier Ivar Andreas Høivik i Verneforeningen gamle Drøbak.

Perfekt engel

Restaurering og oppussing av kirken begynte i 2011. Siden er det blitt pusset, malt, fuget og i noen tilfeller gjenskapt gjenstander helt fram til dagens innsats som er på et detaljnivå hvor man må ha stor tålmodighet i arbeidet.

Se bildene av Drøbak kirke her

Amta møtte konservator Anne Milnes og forgyller Sarah Eggen i arbeid med en og en kvadratcentimeter.

– På døpefontengelens vinger må det være perfekt, sier Eggen, som jobber med en «millimeterpensel».

Ivar Høivik i Verneforeningen er imponert. Ikke bare over de glitrende detaljene inne i kirken. Også utvendig er kirken fått en standard som Drøbak kan være stolt av.

Utfordrende vinduer

Kirkens vinduer, som Amta har omtalt flere ganger tidligere, var en av de største utfordringene.

– Tidligere kunne man ikke åpne dem, og det oppsto kondensproblemer. Ikke bra i en vernet bygning, sier Milnes, som er kulturminnerådgiver og malerikonservator.

– Restaureringen av vinduene gikk veldig bra, sier hun, og viser Amta en rekke andre eksteriørmessige tiltak.

Kirkeklokka er fikset opp, ny maling sitter denne gangen godt fordi malermesterne har gjort meget godt grunnarbeid, forgyllingen er noe man legger merke til og grunnmuren er kalket. Vindusbeslag fra 1700-tallet er blitt synlige igjen, og dette er bare noen av eksemplene på endringene ved Drøbak kirke de siste atten månedene.

Ferdig til påske

– Galleriet og andre store felter var knusktørr og matt. Nå skinner det i overflaten fordi det er impregnert med et lag med blanding av terpentin og linolje, sier Anne Milnes, som skal være ferdig med de siste detaljene til påske.

Hun forteller om innsats med retusjering, en knust engletrompet, tørrensing av vegger og tak, altertavlen og en rekke andre detaljer.

En spesiell detalj er gaffelen til en av disiplene i altertavlen. Den måtte gjenskapes av en treskjærer.

De tre Amta traff i kirken berømmer alle oppdragsgiveren, Frogn kirkelige fellesråd ved Govert van der Brink, for positiv holdning til å ta vare på verdiene i en vernet bygning.