Korrupsjonssaken: Seks års fengsel for tidligere ansatt i Frogn kommune

HARDT STRAFFET: Aktoratet la i rettsaken ned påstand om fire års fengsel for kvinnen og to år for mannen. Dommer Lars Edvard Landsverk (bildet) og meddommerne endte på henholdsvis seks og tre og et halvt år i fengsel. Foto: Tore Sandberg Drammens Tidende

HARDT STRAFFET: Aktoratet la i rettsaken ned påstand om fire års fengsel for kvinnen og to år for mannen. Dommer Lars Edvard Landsverk (bildet) og meddommerne endte på henholdsvis seks og tre og et halvt år i fengsel. Foto: Tore Sandberg Drammens Tidende

Artikkelen er over 2 år gammel
DEL

I dag falt dommen mot de to byggesaksbehandlerne som har vært tiltalt for korrupsjon. Den ene, kvinne (59), har tidligere vært ansatt i Frogn kommune.

Den syv uker lange rettssaken hadde sin siste dag 1. februar. Selve domsavsigelsen ble klar i dag. Kvinnen ble dømt til seks års fengsel og inndragning av 1,24 millioner kroner. Hun anket på stedet.

For hennes medhjelper ble straffen 3,5 års fengsel for femten tilfeller av medvirkning. Han tok betenkningstid på ankespørsmålet.

Drammens Tidende har fulgt domsavsigelsen direkte.

Fra før er ni utbyggere dømt for medvirkning til grov korrupsjon. Alle dommene, med unntak av én tilståelsesdom, er anket til lagmannsretten.

Retten trodde ikke på verken kvinnen eller mannens forklaringer. Dommeren la vekt på at korrupsjon er et stort samfunnsproblem og fant ingen formildende omstendigheter.


Send tekst og bilder «

Vi vil gjerne høre om smått og stort som foregår i distriktet

Artikkeltags