I løpet av en femårsperiode har antall barn og unge på barnevernstiltak økt ganske så mye her til lands. Ved inngangen til 2012 var det 107 personer mellom 0 og 22 år i Nesodden kommune som var på tiltak i forbindelse med barnevernet. Dette er 44 flere enn på samme tid fem år før – noe som betyr en økning på voksne 70 prosent i denne perioden.

Økning i Frogn
Trenden i hele Norge er at økningen har vært på 29 prosent, sammenlignet med samme tid for fem år siden. Den 1. januar 2007 var det nemlig 40.442 barn og unge under 23 år på tiltak i Norge, mens det fem år senere var 52.098. Det betyr i klartekst at antall barnevernsaker har økt mye mer i Nesodden enn det som har vært normalen i resten av landet.

I Frogn kommune ser vi at det var 104 barn/unge mellom 0 og 22 år som hadde en eller annen form for tiltak tilknyttet barnevernet. Dette er 27 flere enn fem år før, noe som her gir en økning på 35 prosent

To muligheter
Det er to former for tiltak når man snakker om barnevernsaker. Den mest omfattende formen for hjelp kalles omsorgstiltak, og dreier seg om tilfeller der barnet får overtatt omsorgen fra andre enn sitt opprinnelige hjem.

- Det er for eksempel beredskapshjem, fosterhjem, barneverninstitusjon eller behandlingsinstitusjoner borte fra hjemmet, forklarer SSB i statistikken.

Hjelpetiltak kan være økonomisk støtte, barnehage, støttekontakt, besøkshjem, avlastningshjem og andre tiltak der omsorgen fortsatt skal ivaretas av foresatte.

Ikke bekymringsmeldinger
Av de 107 sakene som var i Nesodden kommune den 1. januar 2012, så var det 95 hjelpetiltak, mens tolv var mer omfattende omsorgstiltak. I Frogn kommune var det hele 24 omsorgstiltak og 80 hjelpetiltak.

Bekymringsmeldinger som kommer inn til barnevernet, men som ikke fører til undersøking, er ikke med i SSB-tallene. Barnevernstjenesten har rett og plikt til å starte en undersøkelse når det er rimelig grunn til å tro at barn lever under forhold som gjør det aktuelt med tiltak.

Grunnen til at statistikken omfatter personer helt opp til 23 år, er at tiltak som starter før en er fylt 18 år kan forlenges dersom vedkommende selv ønsker dette.

Verst i Akershus
I Akershus er det en del kommuner som kommer høyt opp på verstinglisten. Tabellene avslører nemlig at Hurdal kommune er oppe i 42 tilfeller per tusen innbygger mellom 0 og 22 år. Aurskog-Høland er nest verst i Akershus med nær 35 per tusen. Snittet for hele Akershus var 19,8 per tusen, så Frogn trekker litt opp i fylket.

Barn med barnevernstiltak

Per 1. januar 2012. Per tusen innbygger mellom 0 og 22 år. Utvikling siste fem år

Antall

Per tusen

Utvikling %

Frogn

104

23,0

35,1

Nesodden

107

18,0

69,8

Akershus

4.771

19,8

28,8

Norge

52.098

26,2

28,8