Familiemann fra Nesodden dømt til fire og et halvt år fengsel for vold mot kona og barna

I retten erklærte familiemannen fra Nesodden seg ikke skyldig i de punktene som angikk volden mot kona og barna.