– Utenlandske kvinner dominerer på krisesenteret

-MELD FRA: - Ser du at andre har det vanskelig er det viktig å melde fra, sier Anne Odenmarck. FOTO: Ole Jonny Johansen

-MELD FRA: - Ser du at andre har det vanskelig er det viktig å melde fra, sier Anne Odenmarck. FOTO: Ole Jonny Johansen

Artikkelen er over 1 år gammel

Statistikk fra Krise- og incestsenteret i Follo for 2017 forteller at flest utenlandske kvinner i fjor oppsøkte senteret med ønske om å bo der for en periode.

DEL

FOLLO: Dette bekreftes av lederen for senteret, Anne Odenmarck. Odenmarck legger til at disse utenlandske kvinnene  ofte oppsøker krisesenteret sammen med et hjelpeapparat. Og med det menes representanter fra barnevernstjenesten, NAV, fastlege, ansatte ved helsestasjoner eller flyktningtjenesten.

– En rolig jul

Krise- og incestsenteret i Follo jobber i stor grad med vold i nære relasjoner. Anne Odenmarck forteller at krisesenteret har 12 rom med til sammen 36 senger. Senteret har også et familierom, og en hybel som er tiltenkt brukt av menn.

– Det er hyggelig å kunne registrere at vi har lagt bak oss en rolig jul, men gjennom 2017 har vi hatt mange hendelser. Både i 2016 og 2017 har vi hatt 45 kvinner som har søkt oss for å bo her. Og vi snakker i stor grad om utenlandske kvinner. I 2016 kom 18 norske kvinner til oss for å bo ved krisesenteret. I 2017 var tallet 16. 11 menn oppsøkte krise- og incestsenteret i Ås for å bo hos oss, sier Anne Odenmarck.

De ansatte ved krise- og incestsenteret har gjennom fjoråret mottatt 1250 telefonhenvendelser hvor kvinner, men også menn, har søkt hjelp i en vanskelig situasjon.

– I mange av disse samtalene har vi vært med på å bearbeide vold og seksuelle overgrep. Nettopp dette er vi gode på, sier Anne Odenmarck.

Besøkt Follo-skolene

Noe av det viktigste Anne Odenmarck og hennes 24 ansatte har jobbet med gjennom fjoråret er  forebygging.

– Vi har reist rundt om i Follo-skolene og snakket med 4. og 6.-klassinger om vold og seksuelle overgrep. Vi har hatt 78 undervisningstimer for 6.-klassingene, og 48 undervisningstimer for 4.-klassingene. SFO, lærergrupper, pleie- og omsorgstjenesten har også vært involvert i dette arbeidet, sier Odenmarck.

Krise- og incestlederen er klar på at dersom noen ser at andre har det vanskelig, er det viktig å melde fra.

– Det er  også et faktum at barn som lever i vold kan bli fysisk syke, sier Odenmarck, som er glad for at det nå er etablert et nytt senter i Ski, Alternativ til vold (ATV). Der tilbys behandling til alle medlemmer av familien; både utøvere av vold, voldsutsatte voksne og barn, og ungdommer med volds- og aggresjonsproblemer, sier Odenmarck.

Send tekst og bilder «

Vi vil gjerne høre om smått og stort som foregår i distriktet

Artikkeltags