I samarbeid med Bjørnstad sport og Expert har de sørget for en tavle med sanntid for alle busser som passerer via Dyrløkke.

– 250 busser passerer forbi her hver dag, så antall reisende er høyt, mener Henrik Mathiesen fra Miljøpartiet de grønne (MDG).

Den eneste holdeplassen som per i dag har en slik tavle er Heer.

Farlig

– Forholdene her på Dyrløkke er frustrerende og farlig for passasjerene. Folk blir fanget på midtrabatten når de skal bytte buss, sier Mathiesen. Mange av disse er skoleelever, påpeker han.

Hva mener du? Si din mening på Facebook

MDG etterlyser en helhetlig plan, også med tanke på det kommende flerbrukshuset som skal bygges på Dyrløkke.

– Så vidt vi har fått opplyst finnes det ingen trafikal plan for området. Det er kun et fotgjengerfelt, og dette fører til at folk tar snarveien via midtrabatten hvis de skal bytte buss, sier Mathisen.

Miljøpartiet de Grønne har nå sendt e-post til aktørene.

Tiltak

– Vi ber både Frogn kommune, Ruter, Statens vegvesen og Akershus fylkeskommune om å sette sammen en arbeidsgruppe med relevante aktører som kan se på tiltak som raskt kan styrke trafikksikkerheten og ruteinformasjonen for de reisende fra dette knutepunktet, forteller Linda Bystrøm i MDG.

Skjermen som er satt opp blir hengende inntil videre.

– Vi lar den henge inntil aktørene kommer opp med en løsning sier Bystrøm og Mathiesen bestemt.

Prioritert

Olav Moen Raanaas i Ruter har imidlertid noen gode nyheter.

– Det foreligger lister over holdeplasser i Akershus der det i prioritert rekkefølge står oppført hvilke holdeplasser som bør ha sanntidsinformasjon. Dyrløkke er prioritert denne våren, forteller Moen Raanaas. Vi håper skiltet er oppe i løpet av forsommeren i år, legger han til.

Amta forsøkte fredag å få tak i noen i veivesenet som kunne gi svar på noen spørsmål, men lykkes ikke. På veivesenets nettsider står det at Dyrløkke er et prioritert område.

«Det er i dag utfordringer i forhold til passasjerenes trafikksikkerhet ved omstigning, effektiviteten i omstigningen og bussenes framkommelighetet.»

Ordfører Thore Vestby sier at tavle sist ble diskutert i 2012.

– Jeg tok det opp internt i januar 2012 etter at jeg så løsningen i resepsjonen på Vegdirektoratet, sier Vestby.

Ordføreren bekrefter at kommunen har tatt opp selve trafikksituasjonen i forhold til kommuneplan og flerbrukshus med både Ruter og Statens vegvesen.

– Vi håper skiltet er oppe i løpet av forsommeren i år.

Olav Moen Raanaas, Ruter