Telegrafen sto opp fra asken takket være huseier Olav: Nå krones verket med en pris som kler ham

Telegrafen-eier Olav Dalen Zahl, som har gravd dypt i egen lomme for å sette huset tilbake til fordums prakt, har mottatt velfortjent ros for sitt storstilte arbeid. Så hva kan vel passe bedre enn at Telegrafen mottar prisen Olavsrosa fra stiftelsen Norsk Kulturarv.