I november tilbrakte den indianske poeten Tom LaBlanc og musiker og igangseter Åsmund Gylder to uker i gruvene på Spro sammen med folk som Mari Boine, Sofian og Karen Jo Fields. De lagde videoen som skal ledsage den første av fem cd-er i et stor prosjekt: "One People". Les mer i Akershus Amtstidende fredag 15. desember.