Mener bro vil ødelegge

Skeptisk: Leder av Frognmarkas venner, Øystein Giertsen har slått seg sammen med flere andre med sine ønsker for forbindelse over Oslofjorden.Arkivfoto: Steinar Knudsen

Skeptisk: Leder av Frognmarkas venner, Øystein Giertsen har slått seg sammen med flere andre med sine ønsker for forbindelse over Oslofjorden.Arkivfoto: Steinar Knudsen Foto:

Artikkelen er over 3 år gammel

Rapporten som vil fortelle om det blir bro eller tunnel blir snart offentlig.

DEL

Flere krefter har nå slått seg sammen for å kjempe kampen mot bro over Oslofjorden. Frognmarkas venner går sammen med tre andre aktører i distriktet, Alliansen for bevaring av kystlandskapet Hvitsten Son, Naturvernforbundet i Hurum og Røyken og Røyken fjord og miljø. De fire motstanderne mot bro sier de har søkt sammen og sett på problemene.

55 prosent

Ifølge ordfører Thore Vestby, som er med på konseptutvalgsutredningen (KVU) for Oslofjordforbindelsen er endelig rapport sendt fra prosjektleder i Statens vegvesen, Anders Jordbakke til direktoratet. for naturforvaltning. I fjor sa Vestby at signalene og stemningen i KVU taler for tunnel. Utredningen skulle vært klar i klar i 2013, men er foreløpig ikke offentlig.

– Den beste løsningen vil være en bro sør for Drøbak, mener Thore Vestby.

I Amtas avstemning på nett hvor svaralternativene er bro ved Drøbak, bro i Østfold eller tunnel har 55 prosent svart at de ønsker bro over Drøbak.

Kommunestyret i Frogn gikk i fjor for at de ønsket tunnel, mens i Hurum ønsker kommunestyret bro over Oslofjorden. Hurum kommune har også laget en illustrerende video om hvordan de ser for seg den nye Oslofjordforbindelsen. Filmen kan du se her

Utsikt

Leder i Frognmarkas venner, Øystein Giertsen mener at broalternativet utløser store inngrep i naturen.

– En bro legger beslag på opplevelsen av fjordlandskapet på en møte vi opplever som ødeleggende, mener lederen.

Han har en bønn til innholdet i innstillingen.

– Vi håper innstillingen vil ta hensyn til natur og miljø og at broløsninger legges til side. Vi har organisert oss og vil kjempe for naturen, sier Giertsen.

Giertsen sier at en bro også vil dominere utsikten i Drøbak.

– Fra stranden ved Marikova vil en bro dominere utsikten nordover totalt. Den vil rage over Aspond i bakgrunnen og ligge langt over horisonten i bakgrunnen, sier Giertsen.

Han peker også på støy fra en eventuell bro.

– En bro med innfartsveier vil virke sterkt forurensende i form av støy. Støy bærer svært godt over vannet, mener Giertsen.

Frognmarkas venner ønsker også at tunnelinnslagene skal plasseres slik at det ikke er innsyn til fra fjorden.

Send tekst og bilder «

Vi vil gjerne høre om smått og stort som foregår i distriktet

Artikkeltags