Amtas metoo-undersøkelse: 66 prosent sier de har opplevd seksuell trakassering og krenkelse. Det samme gjør 1,3 millioner nordmenn

Metoo: I perioden 23. februar til 4. mars fikk Amtas redaktør Felicia Øystå inn over 100 besvarelser og flere titalls sterke historier i forbindelse med vår Metoo-kampanje. Foto: Henriette Slaatsveen

Metoo: I perioden 23. februar til 4. mars fikk Amtas redaktør Felicia Øystå inn over 100 besvarelser og flere titalls sterke historier i forbindelse med vår Metoo-kampanje. Foto: Henriette Slaatsveen

Av
Artikkelen er over 2 år gammel

30,6 prosent av dem igjen som har besvart Amta metoo-undersøkelse har opplevd trakasseringen så alvorlig at de beskriver det som voldtekt eller vold for å oppnå seksuell kontakt.

DEL

Amtas store Metoo-undersøkelse: I perioden 23. februar til 4. mars fikk Amta inn over 100 besvarelser og flere titalls sterke historier i forbindelse med vår Metoo-kampanje.

En rekke av Amedias 68 aviser og Nettavisen er med på samme kampanje som har som hensikt å vise omfanget av Metoo i Norge.

68,8 prosent av besvarelsene Amta har fått inn kommer fra kvinner. 76,4 prosent opplyser at de støtter Metoo-bevegelsen.

Ikke meldt ifra

66 prosent av dem som har besvart Amtas Metoo-undersøkelse sier at de har opplevd seksuell trakassering og krenkelse. 30,6 prosent av dem igjen har opplevd trakasseringen så alvorlig at de beskriver det som voldtekt eller vold for å oppnå seksuell kontakt. 73,9 prosent svarer at de ikke har meldt ifra om opplevelsene til verken myndigheter eller ledelsen.

Ulik alvorlighetsgrad

Metoo omfatter både de små og de større hendelsene. De fleste (45,8 prosent) av dem som har opplevd seksuell trakassering i Amtas undersøkelse beskriver den som «litt alvorlig» i form av enkelttilfeller av seksuell oppmerksomhet, både verbalt og fysisk.

Noen har opplevd krenkelser flere ganger i ulik alvorlighetsgrad og krysser derfor av på flere. 30,6 prosent av tilfellene beskrives som temmelig alvorlige. 34,7 prosent beskrives som alvorlige og altså 30,6 prosent som svært alvorlig.

1,35 millioner

Ser vi ut av Amtaland sier 1 av 3 at de har blitt utsatt for seksuell trakassering en eller flere ganger. Det kommer frem i en ny landsrepresentativ undersøkelse blant personer over 18 år, gjennomført av YouGov på oppdrag av Nettavisen og Amedia. Undersøkelsen ble gjennomført blant 2019 personer.

Det betyr at over 1,3 millioner nordmenn over 18 år rapporterer å ha blitt utsatt for seksuell trakassering.

Det er kvinner som opplever mest seksuell trakassering. Blant kvinnene var det 44 prosent som oppga at de aldri var utsatt for det, mens 75 prosent av mennene fortalte det samme.

- Rystende

- Omfanget av seksuell trakassering er rystende og urovekkende høyt. #Metoo-kampanjen har bidratt til økt søkelys på at seksuell trakassering eksisterer i alle bransjer, organisasjoner og partier. Vi har vært vitne til en historisk mobilisering som vi sjelden har sett maken til. Mange modige varslere har gjort ufattelig mye for dem som kommer etter, sier barne- og likestillingsminsiter Linda Hofstad Helleland (H) til Nettavisen.

- Seksuell trakassering er uakseptabelt og ulovlig. Både jeg og regjeringen vil ha fullt trykk på arbeidet mot seksuell trakassering, også når avisoverskriftene og medias oppmerksomhet stilner av. Seksuell trakassering rammer alle samfunnssektorer, derfor vil jeg også sørge for at alle relevante statsråder blir involvert i dette viktige arbeidet.

Kvinner opplever det som mer alvorlig

Samtidig viser den landsomfattende undersøkelsen at kvinner opplever at trakasseringen de utsettes for er mer alvorlig enn menn.

På en skala fra 1-6 sier 38 prosent av kvinnene at det de er utsatt for havner i skalaens to mest alvorlige kategorier. Blant menn er andelen 27 prosent.

Menn har en tendens til å omtale ting de er utsatt for som forholdsvis bagatellmessig, og det er mange historier om fulle, klåfingrede personer på byen og jobbsammenkomster. Men også historier der de er voldtatt, omtales av enkelte menn som noe som tilhører den nedre delen av skalaen.

Kvinner rapporterer dobbelt så ofte om hendelser i jobbsammenheng om menn i lederroller som kommer med seksuelle fremstøt, gjerne med påfølgende negative konsekvenser hvis de sier nei.

Veldig liten forskjell mellom by og land

MeToo-kampanjen har til en viss grad blitt fremstilt som et storby-mot-land, problemstillingen. Ifølge YouGovs undersøkelse er det ikke noen grunn til å hevde dette.

Det er ifølge undersøkelsen ingen signifikante forskjeller mellom landsdelene, og heller ikke mellom de som bor i store byer, middels byer eller i landlige områder.

Lønnsnivå er avgjørende

Det er derimot ingen tvil om at personer med høy lønn, da gjerne i statusyrker, i mye mindre grad rapporterer at de har opplevd seksuell trakassering. De med lav lønn opplever derimot i større grad problemer.

Ifølge undersøkelsen er det dobbelt så mange med lønn under 300.000 kroner i året som rapporterer at de har blitt utsatt for seksuell trakassering (41 prosent), enn de med lønn over 700.000 kroner (21 prosent).

Utfordrende å rapportere om trakassering

Undersøkelsen viser også at det for svært mange vil fremstå som utfordrende å rapportere til en leder om en skulle bli utsatt for seksuell trakassering.

Bare 40 prosent av kvinner sier at det ikke vil være vanskelig, mens 6 prosent oppgir at det ville være så vanskelig at en aldri ville sagt ifra. Undersøkelsen viser samtidig at det er de yngste som har størst kvaler med å si ifra, mens det blir lettere jo eldre man blir.

Har du opplevd seksuell trakasering?

Her kan du få hjelp

- Alarmtelefonen for barn og unge: 116 111
- Redd Barna/Fellesskap mot seksuelle overgrep: 800 57 000
- Er det snakk om alvorlige ting, kan det være grunn til å ta kontakt med politiet: 02800 (sentralbord) eller 112 (nød)

Send tekst og bilder «

Vi vil gjerne høre om smått og stort som foregår i distriktet

Artikkeltags