Slik vil de redde Moss lufthavn Rygge

Senterpartiet går nå høyt på banen for å få gjenåpnet Moss lufthavn Rygge. De krever at alle planer om en 3. rullebane på Gardermoen skrinlegges, og at den voksende flytrafikken på Oslo lufthavn overføres til Rygge.