Dette bekrefter Dars advokat, Cecilie Schjatvet, overfor Amta. Hun fikk fredag en telefonbeskjed fra Utlendingsdirektoratet (UDI) om vedtaket som var fattet.

Advokaten varslet deretter Dar. Ingen av dem har sett vedtaket så langt.

– Jeg fikk beskjed om at han er utvist og har fått fem års innreiseforbud, sier Schjatvet.

– Har du fått noen begrunnelse for vedtaket?

– Nei, jeg har bare fått resultatet. Jeg får vedtaket i posten i neste uke.

Nå vil Schjatvet anke saken inn for Utlendingsnemnda (UNE) så fort hun har lest vedtaket fra UDI. Hun vil samtidig be om utsatt iverksettelse av vedtaket. I så fall får Dar såkalt tålt opphold mens UNE behandler klagen.

– Har Dar større grunn til å frykte politiet nå?

– Ja, akkurat nå ville jeg vært redd for å bli hentet. Vi har ikke fått klaget og han har ikke fått utsatt iverksettelse.

UDIs pressekontakt Åsmund Eide vil ikke kommentere saken før Schjatvet og Dar har mottatt et vedtak.

Amta dekker denne saken i større bredde i mandagens papiravis.