Som det heter seg så får ”Enhver synge med det nebbet man har". Det gjør disse to hettemåkene til gangs! Selv om tankene heller går til Odd Børresen og der han synger om måker som skriker ”ska’ ha, ska’ ha!” når man hører hettemåkenes skrik, så er det likevel hyggelig å registrere at bestanden av hettemåker synes å være i ferd med å ta seg opp i vårt område. Den har vært i tilbakegang de siste årene, men her i Skiphellebukta var det i alle fall mange av dem. Det kan nok også ha sammenheng med at de fråtset i et annet vårtegn, nemlig børstmark. Den liker både fugl og fisk!