Arkeologene er på sporet av den første Nesoddingen

Områdeplanen: Utbyggingen omfatter et område på Nesoddtangen mellom Gråbeinberget og Bergveien, forteller kommunalsjef Anne Dybevold. FOTO: Ståle Reier Guttormsen

Områdeplanen: Utbyggingen omfatter et område på Nesoddtangen mellom Gråbeinberget og Bergveien, forteller kommunalsjef Anne Dybevold. FOTO: Ståle Reier Guttormsen

Artikkelen er over 2 år gammel

Innenfor planområdet nord på Nesoddtangen er det registrert fem automatisk fredete kulturminner i form av bosetnings-aktivitetsområder fra steinalderen.

DEL

Nå skal arkeologene grave frem og registrere det som kan være Nesoddens første boplasser, før nye folk kan bosette seg.

– Det skal bygges en snuhammer og en veiforbindelse over sikringssonen til et automatisk fredet kulturminne, opplyser kommunalsjef Anne Dybevold til Amta.

Akershus fylkeskommune gjennomførte arkeologiske registreringer knyttet til renovering av vann og avløp på Nesodden i 2010. I tillegg ble det utført registreringer i 2005 og 2011 i forbindelse med andre reguleringsplaner. Innenfor planområdet er det registrert automatisk fredete kulturminner i form av bosetnings- og aktivitetsområder fra steinalderen.

Få på Nesodden

Det er kjent et stort antall boplasser fra steinalderen i Follo, men relativt få av dem ligger på Nesoddlandet. Grovt regnet er det registrert 10 ganger så mange lokaliteter i nabokommunen Frogn, og et enda større antall i Ås kommune. Flertallet ligger i tilknytning til Vinterbro, Bunnefjorden, Havsjødalen og Hallangspollen

– Fremdriftsplanen er foreløpig ikke satt, men de fleste aktiviteter som må gjøres i prosjektet er nå identifisert. Arkeologisk undersøkelse er en av disse aktivitetene. Konkurransegrunnlaget for prosjektgjennomføring er under utarbeidelse, avslutter Dybevold.

Nesoddøya

I eldre steinalder har, de fra før kjente boplassene, vært del av et omfattende skjærgårdslandskap i tilknytning til det som i dag er Bunnefjorden. Flertallet av boplassene i området ligger mellom 40–100 moh. Med en vannstand over 50 meter var Nesoddlandet en øy, men i siste del av nøstvetfasen ble det fastland. Kostnadene i forbindelse med de arkeologiske utgravningene vil i følge Kulturhistorisk museum ligge på 681 000,- kroner.

Send tekst og bilder «

Vi vil gjerne høre om smått og stort som foregår i distriktet

Artikkeltags