Partene kom ikke til enighet. Ei heller i Forliksrådet på Nesodden ble det enighet, og dermed ble båtsalget advokatmat.

Solgt for 29.000 kroner

Det var i april 2015 at  nesoddingen kjøpte en båt for 29.000 kroner. Da båten skulle benyttes noen dager senere ville den ikke starte.

Selger og kjøper snakket sammen uten at motorproblemene ble løst. Det som deretter skjedde var at kjøperen fra Nesodden kontaktet et båtverksted som krevde i underkant av 8000 kroner for reparasjonen.

Båtkjøperen mente at det måtte være selger som skulle betale for reparasjonen. Selger var ikke enig.

Forliksrådet ble koplet inn, og der tapte selger saken. Selger nektet å gi seg, og ba om å få saken prøvd i rettsapparatet.

Les også:

Les også: Fem gode råd for båtkjøpere