– Hallo! Har vi ikke fått en ny gang- og sykkelvei til en «dullion» på Nesodden?

Tore Henning Larsen fra Nesodden knipset dette bildet av en syklist på fylkesvei 156 på Nesodden, mens den nybygde gang- og sykkelveien fra Torvet til Fjordvangen lå der ubrukt.