Brannvesenet sjekket Fjellstrand skole og Introsenteret - fant fire avvik som må rettes snarest

9. oktober var brannforebyggende seksjon i Follo Brannvesen IKS på brannteknisk tilsyn på Fjellstrand skole og Introsenteret, og tilsynsrapportene viser fire avvik som må rettes snarest.