Nesodden brannstasjon fikk stryk av Follo Brannvesen

Brannforebyggende seksjon i Follo Brannvesen IKS var på tilsyn ved brannvakta i Vardenbakken 14. februar i år – og avdekket i alt fire avvik på bygget som eies av Nesodden kommune.