Etter fjerningen av den sentrale vannscooterforskriften 18. mai i år, er det opp til de enkelte kommunene å bestemme om det skal være fritt frem for vannscootere i skjærgården.

Ifølge Dagsavisen er Nesodden en av kommunene som har tatt til orde for å hindre vannscooterne fri adgang til sjøen. Ordfører Nina Sandberg (Ap) ønsker også å få med seg de andre kommunene i Indre Oslofjord på de nye reglene. Ifølge Sandberg kan regelverket bli strengere enn det den gamle forskriften la opp til.

– Vi tar sikte på å regulere bruken, om nødvendig med et totalforbud. Kommunestyret vil få en sak om lokal forskrift til behandling. Intensjonen er å ta vare på natur og miljø, friluftsliv og sikkerhet, sier hun til Amta.

LES OGSÅ: Vannscooter = fritidsbåt

Positiv respons

Allerede i februar i år hadde kommunestyret saken oppe som interpellasjon fra SV. Kommunestyret uttalte seg i høringen mot regjeringens forslag om å oppheve den sentrale forskriften, og vedtok å lage lokale regler hvis regjeringen fjernet de statlige. Da dette skjedde, gikk administrasjonen i gang med å forberede en sak for å lage et lokalt regelverk, og Sandberg ba om at dette skulle gjøres i samarbeid med andre kommuner.

– Jeg kontaktet ordførerne i indre Oslofjord; Frogn, Oppegård, Oslo, Asker, Bærum, Røyken og Hurum, sa at vi ønsker å begrense bruken av vannskuter lokalt, og håpet at de ville være med på å etablere felles regler i hele området.

Hun har fått tilbakemelding fra nesten alle kommunene, og tilbakemeldingen så langt tyder på at de er i gang med å lage forskrifter, og at det er enighet om at man bør ha felles regler. Det gjelder blant annet for nabokommunen i sør.

– Frogn er veldig positive, og har god driv i arbeidet, så det er vi glad for.

LES OGSÅ: - Nye regler for vannscootere er godt nytt

Hvor lang tid det vil ta før man eventuelt kan ha et felles regelverk på bordet, er usikkert. Før man kommer så langt må forslaget sendes til politisk behandling og ut på høring.

- Men vi prøver å få det på plass så fort som mulig, og allerede nå er det viktig å gå ut og si at dette er noe som vi mener at kommer, sier Sandberg som påpeker at Indre Oslofjord er et spesielt område. Det er tett, og nærmere en million mennesker bor rundt denne delen av fjorden.  

- Det er naturlig at man tar spesielle hensyn i et pressområde, sier hun.

Sandberg mener at vannscootertrafikk kan ha en negativ innvirkning både på rekreasjonsmuligheter og dyreliv.

- Det er viktig at man tar ansvar i fellesskap, og vi har støtte både fra miljøvern- og friluftsorganisasjoner, sier hun.

LES OGSÅ: Oppfordrer til forbud mot vannscootere i Indre Oslofjord

LES OGSÅ: Nesodden vil ha egne regler for vannskutere (+)

Kan forby

Nesodden-ordføreren påpeker at det synes å være litt usikkerhet innad i regjeringen hvorvidt kommunene faktisk har adgang til å regulere bruken.

Overfor Dagsavisen bekrefter imidlertid Klima- og miljøvernminister Vidar Helgesen at kommunene har anledning til å forby vannscootere.

– Ja, etter motorferdselloven kan du forby bruk av vannscooter i vassdrag. Du kan også bruke de lokale reguleringene etter havne- og farvannsloven. Da kan det innebære forbud. Det må vurderes ut fra kriteriene i loven, sier han til avisen.

Helgesen sier også at regjeringen fjernet vannscooterforskriften nettopp for å gi mer myndighet til kommunene.

– Norge er et land med lang kystlinje og store variasjoner. De naturlige forholdene er ulike, og vi mener kommunene er best egnet til å regulere dette.

LES OGSÅ: Fjellstrand vel ønsker seg kyststi for nye innbyggere

Sandberg tror på sin side at det blir krevende for de som bruker sjøen å skulle forholde seg til et lappeteppe av regelverk fra kommune til kommune, og hadde helst sett at den sentrale forskriften ble videreført.

Fremskrittspartiets Bård Hoksrud har lenge jobbet for en likebehandling av vannscootere og båter på sjøen. Han sier kommunene bør gi vannscooterne en sjanse og se, før de kommer med nye reguleringer.

– Det er liten forskjell på moderne vannscootere og båter. Det er ei trist tilnærming at noen vil forby dette, bare fordi de ikke liker farkosten, sier han til Dagsavisen.

Han sender også en spesiell hilsen til vannscooter-førerne.

– Jeg oppfordrer alle som kjører vannscooter til å oppføre seg og ta hensyn på sjøen.

LES OGSÅ: Tut og kjør med vannscooter