Kommuneoverlegen med klar oppfordring til alle foreldre rundt rusproblematikken

Nesodden en foregangskommune på en del områder innen psykiatri, men en del av arbeidet med å forebygge rusbruken blant unge må også gjøres på hjemmebane, mener kommuneoverlege Liv B. V. Hagen. Nå oppfordrer hun foreldre til å legge vekk egne behov, og tilbringe tid sammen med barna.