Går sammen om å starte lokalt veterinærtilbud

For tiden har det ikke vært et lokalt veterinærtilbud på Nesodden. Dette skal June Bertnsen og veterinær Heidi Håøya gjøre noe med.