Nesodden: Dermed har hun gått sammen med et 40-talls andre utøvende kunstnere på halvøya, og stiftet en sammenslutning av skapende:

– Ja, vi ønsker å legge til rette for at kunstinteresserte og aktører i kunstlivet skal kunne oppdage det yrende kunstlivet i kommunen vår. Derfor har vi stiftet Nesodden Kunstnere som er den nye organisasjonen for skapende kunstnere på Nesodden, sier Sund i døra til sitt verksted.

Kulturkommune

– Da vi flyttet hit ut for seks år siden, så gikk det ikke lenge før jeg deltok på et folkemøte i Tangenten med tema kunst- og kulturkommunen. Da jeg tok ordet og spurte folk fra administrasjonen om hvor mange aktive kunstnere det var i kommunen, ble de flakkende i blikket og mumlet noe om at det eksisterte et arkiv, antyder Anne Line og avklarer hva hun fikk ut av det:

– Da forsto jeg altså at her var det noe vesentlig som manglet, hevder hun om noe av bakgrunnen for at hun i lag med et 40-talls kolleger nå endelig har etablert den nye kunstnerorganisasjonen på Nesodden.

– Hva vil dere oppnå?

Fram til nå har det ikke vært noen form for felles organisering og oversikt over kunstnerne i kommunen. Hvilket jo betyr at verken kommunens politikere, administrasjon eller kulturråd har hatt en offisiell kanal hvor de kan nå oss. Derfor håper vi at politikerne og andre involverte ønsker å utforske mulighetene for samarbeid og nye løsninger sammen med oss. Første oppstartspunkt består i å utarbeide en nettside med oversikt og informasjon om kunstnernes kompetanse, sier Sund.

Målsetting

·        Utnytte det store kunstneriske potensialet i Nesodden kommune bedre.

·        Skape arenaer og visningssteder hvor publikum kan oppleve kunsten her hvor den skapes, ikke bare i andre kommuner, byer og i utlandet som nå.

·        Bruke den spektakulære fjordreisen mellom Oslo og Nesodden som attraksjon i tosidige formidlingsprosjekter med aktører som det nye Nasjonalmuseet.

·        Forene krefter og løfte i lag gjennom en felles kunstplan.

Sommerfest med hjerterom