Marinreparatørene tildeles oslofjordprisen for sitt mangeårige arbeid for et renere og mer levende miljø under vann i Indre Oslofjord.

– Pris! Vi har vunnet en pris! Ikke en hvilken som helst pris heller. Oslofjordens Friluftsråd er dem vi ser til når vi lurer på hva slags verdier som er viktige for en ideell organisasjon. De gjør et fantastisk arbeid langs hele fjorden, og nå har de gitt en pris til oss! Ydmyk og stolt, skriver Dag Reynolds på facebook.

Hans kollega fra Marinreparatørene Lars Dalen legger til: 
– Utrolig hyggelig å få Oslofjordprisen! Dag Reynolds, Henning Røed og undertegnede lover å jobbe enda hardere for miljøet i fjorden framover, men æren må deles med alle som har jobbet med Marinreparatørene gjennom tiden fra vi startet.

Begrunnelsen

"Miljøgruppen har vært en viktig pådriver for frivillige ryddeaksjoner av søppel på havbunnen og på strendene på Nesodden. Her har de hatt et ekstra fokus på tapt fiskeredskap, såkalt spøkelsesfiske. De har også vært med på å utarbeide en veileder for undervannsrydding. Denne er et viktig verktøy for frivillige som rydder søppel under vann.

Vinneren av Oslofjordprisen har ikke bare vært en viktig bidragsyter til opprydding. Marinreparatørene har også satt i gang flere tiltak for å bedre det biologiske mangfoldet i Indre Oslofjord. Dette gjelder blant annet utsetting av hummerhotell for å hjelpe hummerbestanden, blåskjelltau for vannrensing og kunstige rev for å teste ut hvordan nye økosystem etablerer seg på disse menneskeskapte konstruksjonene.

Marinreparatørene var også en av initiativtakerne for «Før fuglene kommer» som er et prosjekt som skal mobilisere til rydding før hekketiden begynner. «Før fuglene kommer» er nå i ferd med å etablere seg som et nytt landsomfattende tiltak mot marin forsøpling."

FAKTA
 

  1. Oslofjordprisen er opprettet av Oslofjordens Friluftsråd. Formålet med å dele ut prisen er å sette fokus på den frivillige innsatsen og skape engasjement rundt frivillig arbeid innenfor friluftslivet.
  2. Alle kan foreslå kandidater. OFs styre avgjør hvem som skal motta prisen, hva erkjentlighetsgaven skal inneholde og frist for innsendelse av forslag. Mottaker av prisen gis også et diplom.
  3. Prisen kan tildeles enkeltpersoner, grupper av personer, foreninger eller virksomheter.
  4. Vilkåret for å bli tildelt prisen er at mottaker har gjort en ekstraordinær innsats for friluftslivet i en eller flere av OFs medlemskommuner. Den ekstraordinære innsats kan gjelde praktisk arbeid, aktivisering, nyskapning, informasjon eller andre bidrag som har styrket vilkårene for utøvelse av friluftslivet på en bemerkelsesverdig måte i OFs medlemskommuner.
  5. Som hovedregel deles prisen ut hvert år. Tildelingen skal fortrinnsvis skje på OFs årsmøter.'