Jan vil ikke komme for sent på jobben fordi båtavganger uforklarlig innstilles

Jan Mellembakken er 64 år og har bodd på Nesodden i 25 av dem, og nesten hver dag tar han båten til byen til legejobben på Rikshospitalet.