Nesoddbåtene kan bygges om allerede i løpet av 2018

En seier: Dette er en seier for miljøet og for Nesoddens innbyggere, som får være med på noe stort, lyder meldingen fra Giske. Arkivfoto

En seier: Dette er en seier for miljøet og for Nesoddens innbyggere, som får være med på noe stort, lyder meldingen fra Giske. Arkivfoto

Artikkelen er over 2 år gammel
DEL

– Det kan være håp om at fergene mellom Aker Brygge og Nesodden ombygges allerede i løpet av året som kommer, lyder meldingen fra Øyvind Solum i Miljøpartiet De Grønne.

Tirsdag denne uken ble saken om elektrifisering av hovedsambandet til Nesodden vedtatt av Akershus fylkesting med følgende vedtak: «Fylkestinget ber administrasjonen om å arbeide videre sammen med Oslo kommune og Ruter for å realisere elektrifisering av båtsambandet Nesodden-Aker brygge snarest mulig.»

Motforestillinger

Vedtaket kom etter forslag fra nettopp MDG og Solum i Fylkesutvalget før sommeren. Det har nå gått gjennom flere utvalg i fylket før det kom til endelig vedtak.

–   Det har vært betydelige motforestillinger som har måttet bli ryddet opp i underveis. Økonomi er selvfølgelig et avgjørende punkt, men det ser ut til at Ruter kan klare å få til denne investeringen innen eksisterende budsjetter, eventuelt mot noe statlig tilskudd. Det har også vært tvil om det er mulig innen de nåværende kontraktene med Norled, men dette har man funnet løsninger på, forklarer Solum.

 Det er også en del som har ønsket at det heller skal legges om til hydrogen og at det skulle utredes bedre.

– Dette er imidlertid kvittert ut av Ruter og ulike tidligere utredninger. Hydrogen kan være et aktuelt drivstoff når det skal utvikles nye generasjoner hurtigbåter til de andre linjene i fjorden. Hydrogen er derimot ikke klar til å kunne bli brukt på fergene på hovedsambandet til Aker Brygge, så i praksis ville et slik vedtak bety å utsette eller droppe omleggingen på mange år, sier Solum.

 

Noe stort

Arbeiderpartiets Johannes Dalen Giske, som også sitter i fylkestinget mener dette er stort.

-Jeg er veldig fornøyd med at dette nå ser ut til å faktisk skje! Vi er mange som har jobbet for dette over lengre tid, og det har vært knyttet stor usikkerhet til både det tekniske og om det var lov å gjøre en sånn endring i kontrakten innenfor reglene om anbud og offentlige anskaffelser. Dette er en seier for miljøet og for Nesoddens innbyggere, som får være med på noe stort, lyder meldingen fra Giske.

Send tekst og bilder «

Vi vil gjerne høre om smått og stort som foregår i distriktet

Artikkeltags