17 forslag for Tangen brygge kom inn - i november blir forslagene presentert for folket. Dette vet vi så langt

Tidligere i år lyste som kjent Nesodden kommune ut en skissekonkurranse for Tangen brygge. Fristen for å sende inn forslag gikk ut i 15. september. Inn kom det 17 forslag. I starten av november inviteres det til åpent møte i Tangenten, her får forslagstillerne muligheten til å presentere ideene sine.