Den nye gjengen i kommunestyret smilte før temperaturen steg

Nesoddens nye kommunestyre fikk en pangstart på perioden - da de etter å ha valgt formannskap, ordfører og varaordfører - skulle debattere og votere over sammensetningen av kontrollutvalget.