Formannskapet er stort sett fornøyd med forslaget

Men det er også dem som mener at arealer i større grad bør bevares som grønne områder – slik at Nesoddens særpreg som den grønne halvøya i Indre Oslofjord beholdes.