Harald setter søkelys på pendlerne på Tangen brygg

Torsdag kveld i Tangentens elevkantine setter seniorene i Nesodden Høyre søkelys på pendlernes behov og utfordringer på sin vei til og fra arbeidsplassen i byen og boligen på halvøya.